Zastupitelstvo obce

  • Ing. Vladimír Vesecký – starosta
  • Jiří Málek – místostarosta
  • Mgr. Markéta Čápová
  • Pavel Filip
  • Jaroslav Holejšovský 
  • Ing. Josef Přitasil ml.
  • Jiří Šťastný