Obec Miřetice tímto vyhlašuje výzvu k podání nabídek na obnovu krytu a pročištění odvodnění místní komunikace v obci Miřetice zajišťující přístup k multifunkční hale a fotbalovému hřišti. Práce budou provedeny v rozsahu uvedeném v přiloženém výkazu výměr a projektové dokumentaci. Celkově bude opraveno 1 752 m2 komunikace.

 

Více zde…