Jiří Málek – starosta
Ing. Vladimír Vesecký – místostarosta

Jiří Čáp ml.

Pavel Filip

Ing. Jaroslav Hejný

Ing. Josef Přitasil ml.

Jiří Šťastný