Ing. Vladimír Vesecký – starosta

Jiří Málek – místostarosta

Mgr. Markéta Čápová

Pavel Filip

Jaroslav Holejšovský 

Ing. Josef Přitasil ml.

Jiří Šťastný