Návrhy rozpočtu

2017 – příjmy, výdaje
2016 – příjmy, výdaje
2015 – příjmy, výdaje

    Výkazy

výkaz za rok 2015
výkaz za rok 2014

    Závěrečný účet obce

Závěrečný účet obce za rok 2015
Závěrečný účet obce za rok 2014

    Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce

zpráva za r. 2015
zpráva za rok 2014