ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO BLANÍK 2017 – NÁVRH:

Závěrečný účet BLANÍK 2017

  • vloženo 4.6.2018

Závěrečný účet DSO Blaník 2016 – návrh

Příloha 1 – Zpráva o výsledku kontroly hospodaření

Příloha 2 – Výkaz FIN 2-12

Příloha 3 – Rozvaha

Příloha 4 – Výkaz zisku a ztráty

Příloha 5 – Příloha účetní závěrky