Zveme vás na letní akce na našem krytém parketu.

23.6. Pivní slavnosti

30.6. Allmara fest

7.7. Hasičská soutěž

21.7. Výročí TJ Miřetice

3.8. Eksploze

5.8. Sebranka

17.8. Galaxie

23.9. Ficht cup Miřetice