Miřetice se nacházejí ve vzdálenosti 8 km jihovýchodně od Vlašimi (Středočeský kraj, okres Benešov) a jsou součástí takzvané Vlašimské pahorkatiny. V okolí se rozprostírá malebná krajina a klidné prostředí. Nejhezčím místem v obci Miřetice je zdejší kaplička se zvoničkou, která je zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. V její bezprostřední blízkosti stojí malý kamenný pomníček věnovaný místnímu rodákovi, profesoru hudby Karlu Filipovi. Nedaleko se nalézá pomník padlým za 1. světové války, který byl vystavěn v roce 1925. Další dominantou obce je budova bývalé školy, kde nyní sídlí knihovna a obecní úřad.

 
 

Výzva k podání nabídek – Obnova MK Miřetice

Obec Miřetice tímto vyhlašuje výzvu k podání nabídek na obnovu krytu a pročištění odvodnění místní komunikace v obci Miřetice zajišťující přístup k multifunkční hale a fotbalovému hřišti. Práce budou provedeny v rozsahu uvedeném v přiloženém výkazu výměr a projektové dokumentaci. Celkově bude opraveno 1 752 m2 komunikace.

 

Pokračovat ve čtení